skip to Main Content
Kunst En Theaterfestival Leger Des Heils

Kunst en Theaterfestival Leger des Heils

25 januari 2020 19:00

Het Kunst en theaterproject

Met een ruim aanbod aan creatieve activiteiten wil het Leger des Heils cliënten en bezoekers van buurtsteunpunt Bij Bosshardt de kans geven om hun creatieve vaardigheden verder te ontwikkelen. Tijdens het Kunst en Theater project worden verborgen talenten ontdekt en vinden mensen hun eigenwaarde stukje bij beetje terug. Ook helpt kunst en theater mensen bij het opnieuw vinden van hun eigen kracht en het verwerken van emoties.

Participatie

Het Leger des Heils wil cliënten niet alleen bij staan bij het oplossen van problemen, maar ze met behulp van hun eigen talent weer midden in de samenleving plaatsen. De activiteiten vinden vaak in groepsverband plaats. Samen creatief bezig zijn helpt mensen om uit hun isolement te komen. Zo bouwen zij weer aan en netwerk en krijgen ze de grip op hun leven terug. Op deze manier helpt kunst en theater mensen terug te keren in de maatschappij. Een aantal cliënten is inmiddels zelf bij het Kunst en Theater project betrokken. Ze geven andere mensen schilder- en tekenles of helpen bijvoorbeeld als vrijwilliger.

Met Kunst en Theater wil het Leger des Heils de samenleving duidelijk maken dat ieder mens er bij hoort en de moeite waard is want samenleven doe je niet alleen! Jaarlijks vindt in AFAS LIVE in Amsterdam het Kunst & Theater Gala plaats. Dit gala is de grande finale van de Kunst & Theaterfestivals die in het hele land plaatsvinden. Door mensen een podium te bieden krijgen ze weer vertrouwen in zichzelf en ontdekken ze talenten waardoor ze weer in staat zijn te dromen over de toekomst.

Back To Top