Culturele Salon - Portret van Hella

Culturele Salon – Portret van Hella

Culturele Salon - Portret van Hella

2023 | 90min | Documentaire |

Het Atelier: Portret van Hella 
Een gesprek na afloop van Hella en Freek.

Het portret van oma Lientje dat prominent in de woonkamer hing heeft Hella al vroeg doen beseffen dat daar een groot verdriet achter schuilging. Geen wonder dat juist dat schilderij het uitgangspunt is geworden van een documentaire over haar opmerkelijke creatieve veerkracht.

Gedurende tachtig minuten krijgen we een beeld hoe ze keerop keer het elan vond om teleurstelling en kwetsuren te overwinnen en om tebuigen naar het scheppen van een indrukwekkend gevarieerd oeuvre.

Tijdens de lockdowns trok Hella zich terug in haar atelierom een oude liefde op te pakken: het schilderen.

Wat ooit op de Rietveldacademie was misgegaan, is in tweejaar opgebloeid tot een een eigen stijl met eigen verhalen.

Dagelijkse wandelingen, met haar man Freek, over de JoodseBegraafplaats die op 200 meter van het Atelier ligt, voorzien dit verhaal vaneen verrassende context.

In het Atelier voert Hella gesprekken met vrienden envriendinnen, haar vader, een vitaliteitsprofessor en een vormgever.

Freek de Jonge heeft er een verhaal uit gedestilleerd ensamen met Hella de opnames vormgegeven.

De Culturele Salon is een initiatief van de samenwerkingspartners 

Bibliotheek Heiloo

Muziek- en Dansschool Heiloo 

Theater De Beun

 

 

 

Back To Top