Raad stemt voor overbruggingsperiode van De Beun

HEILOO –  Tijdens de raadsvergadering van maandag 25 september heeft de raad unaniem gestemd voor een overbruggingsperiode van Theater De Beun. Dit houdt in dat het knusse theater in Heiloo na 1 januari in ieder geval nog een half jaar open mag blijven.

CDA-Heiloo diende een motie over De Beun en de onzekere toekomst van het theater. Hessel Hiemstra van het CDA legt uit dat het CDA kunst en cultuur een belangrijke schakel vindt in de Heilooër dorpsgemeenschap. Hij uit zijn zorgen dat als pas aan het eind van het jaar duidelijkheid komt over het cultuurprofiel dit eigenlijk het einde van De Beun zou betekenen. Wethouder Tromp laat de motie over aan de raad, maar geeft wel mee dat een mogelijke overbruggingsperiode alleen mogelijk is met medewerking van de huidige exploitant. “We zullen naar aanleiding van het vaststellen van het cultureel profiel dan ook met een bijdrage komen vanuit het college hoe wij denken dat er een oplossing voor De Beun gerealiseerd kan worden,” aldus Tromp.

Na een reactie van de partijen wordt de motie van het CDA uiteindelijk unaniem aangenomen, wat betekent dat De Beun in januari de deuren niet hoeft te sluiten. Deze uitslag werd door een tiental vrijwilligers van De Beun met luid applaus ontvangen. Het college gaat de verdere plannen rondom het cultureel profiel en de plek van De Beun daarin nader onderzoeken. Dat wordt voor komende raadsvergadering op 30 oktober aan de raad teruggekoppeld. Afhankelijk van de uitkomst zal De Beun dan in die vergadering wederom aan de orde kunnen komen.

Back To Top