skip to Main Content

De Stichting Vrienden van de Beun organiseert jaarlijks 20 à 25 voorstellingen door beroepsartiesten in Theater De Beun.

Toen de gemeenteraad in 1999 een einde maakte aan de subsidiëring van het theater, dreigden de professionele podiumkunsten uit Heiloo te verdwijnen. Een groep Heilooënaren kwam daartegen in het geweer. Met morele steun van bekende artiesten als Mary Dresselhuys en Freek de Jonge werd de Stichting Vrienden van De Beun opgericht, die volledig uit vrijwilligers bestaat. De Stichting krijgt (financiële) steun van ruim 800 donateurs, Vrienden geheten, die een minimumdonatie van € 12,50 per jaar overmaken en van zo’n 50 Heilooër bedrijven (Steunpilaren), die minimaal € 50 per jaar bijdragen. Ook krijgen we incidenteel bijdragen van culturele fondsen, zoals het Prins Bernhard Cultuurfonds, het Taqa Cultuurfonds en het Rabobank Coöperatiefonds.

Wilt u ons ook steunen? Klik dan hier om meteen Vriend te worden (via het bestelformulier) of hier om er meer over te lezen. Of klik hier om onze Steunpilaren te zien of hier om aan te geven dat u Steunpilaar wilt worden.

De organisatie

De Vrienden zijn (alleen) verantwoordelijk voor de voorstellingen door beroepsartiesten in De Beun.
Daartoe huren wij het theater van de exploitant van het gebouw, momenteel de gemeente Heiloo,
waarbij de theatermanager Hans van Beenen in dienst is.

De vrijwilligers

De Stichting Vrienden van de Beun floreert dankzij de inzet van een groot aantal vrijwilligers.

Ons bestuur bestaat momenteel uit:

Henriëtte van Holland-de Jong, voorzitter

Vacant, secretaris

Ben Haeck, penningmeester

Henk Leering, lid

Anjo Klinkenberg, lid

Het bestuur laat zich voor de inhoudelijke keuzes van de voorstellingen bijstaan door een programmacommissie:

Ans Zuurbier

Madou Klaase Buwalda

Lammert Mesken

Johan de Jong

De theatergids wordt samengesteld door

Kitty Hoogland en Marco Stoorvogel, elk jaar bijgestaan door een ad-hoccommissie.

Voor de kaartadministratie zorgt Ria Bierman.

De commissie publiciteit bestaat uit:

Marco Stoorvogel

Ciska Mulder

Femke Waasdorp

 

André Ebbe en Ciska Mulder zorgen voor de verspreiding van het publiciteitsmateriaal.

De website is gemaakt door MEO.

Adviseur voor de automatisering is André Ebbe.

Lammert Mesken onderhoudt de contacten met Steunpilaren en adverteerders in de programmagids.

Sjoerd de Boer verzorgt de borderellen.

De donateursadministratie wordt verzorgd door Lia Beck.

Alle bovengenoemde vrijwilligers plus Adrie Goets zijn ook regelmatig actief als zaalwacht en bij het bezorgen van kaarten of andere post.

Er fungeert een kascommissie bestaande uit Gerrit Eveleens en Ton Oudejans; beiden zijn ex-vennoten van KPMG. De kascommissie beoordeelt jaarlijks de financiële verslaglegging en interne controle en geeft adviezen onder meer over de administratieve organisatie; de commissie brengt een rapport uit aan het bestuur.

 

Visie en verantwoording

Lees meer over “Visie en verantwoording

Back To Top